Banner

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵੀਨਤਮ ਲੇਖ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ

ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਪਾਰ ਬੀਮਾ

ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਣ-ਬੀਮਿਤ ਘਟਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ

ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ – ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ!

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਾ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚਿਪਕਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ

ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਾਈਡ – ਆਪਣੀ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਅਸਲ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ