Banner

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ

blog

ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਲਈ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ; ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ?

ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਸਮੂਹ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੀਟ, ਯੈੱਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

ਕਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ: ਸਾਡੇ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਟਰੱਕ ਹਨ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਨਵੀਨਤਮ ਲੇਖ

ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ

ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਟਰੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਪਾਰ ਬੀਮਾ

ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਣ-ਬੀਮਿਤ ਘਟਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ

ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ – ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ!

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਟਰੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ - ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰੱਕ ਬੀਮਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੋਰ ਵੇਖੋ